Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (70.05 m2)

Phòng khách 8.25 m2
Phòng ngủ 1 12.09 m2
Phòng ngủ 2 15.89 m2
Bếp 5.39 m2
Ăn 4.69 m2
Vệ sinh 3.65 m2
Giặt + Phơi 4.40 m2
Lô Gia 3.48 m2