Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (86.58 m2)

Phòng khách 15.11 m2
Phòng ngủ 1 10,88 m2
Phòng ngủ 2 16.22 m2
Phòng ngủ 3 11.60 m2
Bếp 9.00 m2
Ăn 10.00 m2
Vệ sinh 3.60 m2
Lô Gia 3.22 m2