Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (89.01 m2)

Phòng khách 16.07 m2
Phòng ngủ 1 17.81 m2
Phòng ngủ 2 24.62 m2
Bếp 6.37 m2
Ăn 6.27 m2
Vệ sinh+giặt 5.54 m2
Phơi 2.62 m2
Lô Gia 2.37 m2