Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (83.25 m2)

Phòng khách 17.87 m2
Phòng ngủ 1 17.37 m2
Phòng ngủ 2 13.93 m2
Bếp 8.23 m2
Ăn 6.67 m2
Vệ sinh 3.80 m2
Lô Gia 4.00 m2