Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (62.61 m2)

Phòng khách 10.30 m2
Phòng ngủ 1 12.40 m2
Phòng ngủ 2 16.03 m2
Bếp 5.58 m2
Ăn 5.80 m2
Vệ sinh 3.60 m2
Lô Gia 3.40 m2