Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (57.65 m2)

Phòng khách 8.86 m2
Phòng ngủ 1 11.50 m2
Phòng ngủ 2 17.60 m2
Bếp 5.65 m2
Ăn 4.74 m2
Vệ sinh 3.22 m2
Lô Gia 2.36 m2