Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (59.52 m2)

Phòng khách 8.15 m2
Phòng ngủ 1 10.00 m2
Phòng ngủ 2 18.16 m2
Bếp 6.65 m2
Ăn 4.37 m2
Vệ sinh 3.50 m2
Lô Gia 2.42 m2