Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (65.70 m2)

Phòng khách 9.90 m2
Phòng ngủ 1 12.30 m2
Phòng ngủ 2 18.52 m2
Bếp 9.82 m2
Ăn 6.27 m2
Vệ sinh 3.39 m2
Lô Gia 3.70 m2