Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (56.22 m2)

Phòng khách 14.00 m2
Phòng ngủ 1 14.53 m2
Bếp + Bar 8.90 m2
Ăn 4.00 m2
Vệ sinh 5.80 m2
Lô Gia 2.50 m2