Các Loại Căn Hộ

DIỆN TÍCH (74.51 m2)

Phòng khách 9.00 m2
Phòng ngủ 1 17.58 m2
Phòng ngủ 2 11.00 m2
Bếp 6.80 m2
Ăn 6.60 m2
Vệ sinh 4.30 m2
Lô Gia 3.57 m2